De populairste bestemmingen en informatie

Rondreizen Amerika

Rondreizen Noord-Amerika

Noord-Amerika beslaat een oppervlakte van ruim 25 miljoen km2 en wordt in het oosten begrensd door de Atlantische Oceaan en in het westen door de Grote Oceaan. Vanaf het noorden loopt het continent taps toe naar het zuiden, waar het met een smalle strook landstrook verbonden is met Zuid-Amerika.

In Noord-Amerika komen zowel jonge als oude gebergten voor. In de jonge, geplooide gebergten langs de westkust van het continent, van Alaska tot Midden-Amerika, liggen diverse actieve vulkanen. Deze gebergten zijn ontstaan toen de Amerikaanse en de Pacifische schol tegen elkaar aan botsten. In de VS splitst deze bergketen zich in een oostelijke tak, de Rocky Mountains, en een westelijke tak met onder andere de Sierra Nevada. In de Rocky Mountains komen pieken voor van meer dan 4000 meter. Tussen de verschillende bergketens liggen grote vlakten, zoals de Mojavewoestijn en Death Valley, en een aantal zoutmeren. Death Valley ligt beneden de zeespiegel en het diepste punt is -80 meter.

De Appalachen, een zeer oud gebergte, liggen in het oosten van de VS en hebben een maximale hoogte van 2037 meter (Mt. Mitchell). Tussen dit gebergte en de Atlantische Oceaan ligt een grote kustvlakt. Het binnenland van Noord-Amerika bestaat ook uit uitgestrekte vlakten en graslanden. De rotsachtige Canadese hoogvlakten zijn gevormd door de gletsjers die dit gebied in de IJstijd bedekten en die aan weerszijden van het hoogland enorme hoeveelheden sediment hebben afgezet.

Noord-Amerika wordt doorsneden door verschillende grote rivieren, zoals de Missouri (4088 km) en de Mississippi (3766 km). De St. Lawrence verbindt de Great Lakes van Canada en de VS en de Atlantische Oceaan. Het grootste van deze meren is Lake Superior, dan 82.100 km2 groot is (ca 2x Nederland). Tussen de VS en Mexico stroomt de Rio Grande. De afwatering van een aantal noordwestelijke staten van VS geschiedt door de Columbiarivier.

Plattegrond Noord-Amerika

Rondreizen Midden-Amerika

Het tropische Midden-Amerika ligt tussen Noord- en Zuid-Amerika en bestaat uit twee delen: het vasteland en enkele eilanden in de Caribische Zee. Midden-Amerika bestaat uit woeste bergen en vulkanen die ontstonden door het op elkaar botsen van verschillende aardplaten. De smalle landmassa of istmus ontstond door het op elkaar botsen van de Caribische Schol en de Cocosschol, terwijl de Caribische eilanden ontstonden als gevolg van de zich verplaatsende Caribische schol richting Noord-Amerikaanse schol. Verder naar het noorden in Mexico botsten de Pacifische en de Noord-Amerikaanse schol op elkaar.

Op diverse plaatsen in de regio komt vulkanische activiteit voor, met name in het gebied ten zuiden van Mexico-stad, waar enkele vulkanen hoogten bereiken tussen de 3000 en 4000 meter. Vulkaanuitbarstingen met lavastromen en asregens zorgen voor veel overlast. Diverse eilanden in de Caribische Zee, zoals Martinique en Antigua zijn vulkanisch. De Bahama's daarentegen zijn koraaleilanden.

Plattegrond Midden-Amerika

Rondreizen Zuid-Amerika

Zuid-Amerika heeft een landoppervlakte van 17,6 miljoen km2, in een driehoekige vorm die taps toeloopt naar het zuiden. Oostelijk ligt de Atlantische Oceaan en westelijk de Grote Oceaan.

De staatkundige grenzen zijn bepaald door de koloniale machten, die vanaf de 16de eeuw het continent overspoelden. Het meeste land werd verdeeld tussen Spanje en Portugal. Portugal stichtte weliswaar de grootste Zuid-Amerikaanse kolonie Brazilië, maar Spanje eiste praktisch de rest van het continent op. Tot de Spaanse koloniën behoorden Venezuela, Colombia, EcuadorPeru, Bolivia, Chili, Argentinië, Uruguay en Paraguay. In het noorden werden drie kleine staten gevestigd door Groot-Brittannië (Guyana), Frankrijk (Frans Guyana) en Nederland (Suriname).

Het Andesgebergte, dat verrees toen de Pacifische en de Zuid-Amerikaanse plaat op elkaar botsten, beslaat een langgerekte zone langs de westkust van het continent. Deze bergketen, waar aardbevingen en vulkanische uitbarstingen voorkomen, is in het noorden smal, wordt naar het midden toe, waar op 4000 meter het Titicacameer ligt, breder en versmalt dan weer richting het zuiden.

Het Amazonebekken, dat 6570 km lang is, beslaat acht miljoen km2 in het gebied rond de evenaar. Het grenst in het zuiden aan het Mato Grossoplateau en het Hoogland van Brazilië en in het noorden aan het Hoogland van Guyana. De Angelvallen, die met 979 meter verval de hoogste watervallen ter wereld zijn, liggen in Venezuela.

Plattegrond Zuid-Amerika