Zuid-Amerika

Zuid-Amerika heeft een landoppervlakte van 17,6 miljoen km2, in een driehoekige vorm die taps toeloopt naar het zuiden. Oostelijk ligt de Atlantische Oceaan en westelijk de Grote Oceaan.

De staatkundige grenzen zijn bepaald door de koloniale machten, die vanaf de 16de eeuw het continent overspoelden. Het meeste land werd verdeeld tussen Spanje en Portugal. Portugal stichtte weliswaar de grootste Zuid-Amerikaanse kolonie Brazilië, maar Spanje eiste praktisch de rest van het continent op. Tot de Spaanse koloniën behoorden Venezuela, Colombia, Ecuador, Peru, Bolivia, Chili, Argentinië, Uruguay en Paraguay. In het noorden werden drie kleine staten gevestigd door Groot-Brittannië (Guyana), Frankrijk (Frans Guyana) en Nederland (Suriname).

Het Andesgebergte, dat verrees toen de Pacifische en de Zuid-Amerikaanse plaat op elkaar botsten, beslaat een langgerekte zone langs de westkust van het continent. Deze bergketen, waar aardbevingen en vulkanische uitbarstingen voorkomen, is in het noorden smal, wordt naar het midden toe, waar op 4000 meter het Titicacameer ligt, breder en versmalt dan weer richting het zuiden.

Het Amazonebekken, dat 6570 km lang is, beslaat acht miljoen km2 in het gebied rond de evenaar. Het grenst in het zuiden aan het Mato Grossoplateau en het Hoogland van Brazilië en in het noorden aan het Hoogland van Guyana. De Angelvallen, die met 979 meter verval de hoogste watervallen ter wereld zijn, liggen in Venezuela.

Klimaat Zuid-Amerika

Het continent strekt zich uit van de tropen tot vlak boven het Zuidpoolgebied en kent een zeer divers klimaat. De tropen bestrijken een groot gebied in het noorden; in het zuidelijk deel daarvan is het klimaat gematigder.

De brede, vochtige tropische zone wordt gekenmerkt door uitgestrekte bossen in Brazilië, Guyana en Venezuela, waaronder het grootste regenwoud ter wereld, de Amazone. Grote delen zijn ontbost ten behoeve van de agrarische sector (suikerplantages en veeboerderijen). De ontbossing en de opkomst van landbouw- en woongebieden vormen inmiddels een bedreiging voor de Amazone, die in rap tempo kleiner wordt. De Amazone heeft een rijke fauna en unieke flora.

In het noorden van het continent, waar natte en droge seizoenen elkaar afwisselen, staan loofwouden. In de gebieden met weinig regenval overheersen struiken en doornige vegetatie. Uitgestrekte graslanden met hier en daar wat bomen zien we in de subtropische en gematigde gebieden in het zuiden van het continent, zoals op de pampa's van Argentinië en in Patagonië. Naar het westen toe liggen woestijngebieden met weinig plantengroei.

In de centrale Andes valt alleen regen op de beboste hellingen aan de oostkant, waar overigens ook sprake is van ontbossing. De Chileense woestijn Atacama is het droogste gebied. Koele, gematigde regenwouden vinden we in het zuiden van Chili.

Bestemmingen Zuid-Amerika