Wat zijn de leukste bezienswaardigheden in Friesland?

Weekendje Friesland

Booking.com

Wat is er zoal te doen in Friesland tijdens een weekendje weg of een vakantie. Wat zijn de leukste bezienswaardigheden in Friesland? Friesland is een apart stukje Nederland met een eigen taal en cultuur. De natuur is er prachtig. Veel toeristen gaan graag op vakantie in Friesland. Met name de Waddeneilanden en de watergebieden zijn populair voor een weekendje Friesland. De meeste bezoekers gaan er zeilen, maar over de meren, vaarten en kanalen kun je ook prachtige tochten maken met sloepen, motorboten en kajuitjachten.

De provincie is bekend van o.a. het fierljeppen en wadlopen, wat je ook zelf kunt uitproberen. En wereldberoemd is natuurlijk de Friese Elfstedentocht. Op de schaats wordt deze soms gereden en in het voorjaar kun je 'm per fiets of te voet doen. Ook zijn er jaarlijks allerlei evenenmenten op het water zoals het Skutsjesilen, de Sneekweek en de Visserijdagen in Harlingen. 

Handige links:

Aanbiedingen bungalows in Friesland


Tips: Wat zijn de leukste bezienswaardigheden van Friesland?

Wat is er zoal te doen in Friesland. Welke activiteiten kunt u ondernemen tijdens een weekendje weg of vakantie in Friesland!

De Friese waddeneilanden 

Helemaal in het uiterste noorden van Nederland liggen de waddeneilanden. Een uniek natuurgebied, waarvan 4 van de 5 eilanden op Fries grondgebied liggen: nl Ameland, Schiermonnikoog, Terschelling en Vlieland. Alle 4 Friese waddeneilanden zijn zonder meer een populaire bestemming voor een weekendje weg. Op de eilanden kun je prachtige wandelingen en fietstochten maken of lekker op het strand liggen bij mooi weer en voor de zeil liefhebbers is het fantastisch zeilen op de Waddenzee.

Leeuwarden

De hoofdstad van Friesland is een wandelstad bij uitstek; in een wirwar van straatjes zijn veel bezienswaardigheden uit de tijd van de Oranje-stadhouders (1584-1747). Zoals de Prinsentuin en het Princessehof. Het Fries Museum en het verzetsmuseum zetelen tegenwoordig op het Wilhelminaplein, tegenover het Paleis van Justitie. Het Fries Natuur Museum laat de bezoeker kennismaken met de Friese flora en fauna.

Sloten

Sloten is de kleinste stad van de Friese elf steden, maar ook één van de best bewaarde: de stadswallen en het stratenpatroon uit de 17e eeuw zijn nog helemaal intact. De bezoeker krijgt de indruk door een antieke ansichtkaart te wandelen met een oude stadsgracht, tolpoorten, lindebomen, gaslantaarns en tal van fraaie hals- en trapgevels. Aan de Heerenwal is het voormalige stadhuis weer ingericht als herenhuis, zoals het ook oorspronkelijk in de 18e eeuw is gebouwd. Museum Stadhûs Sleat biedt in het pand een verrassende kijk op de geschiedenis van Sloten. Tegenwoordig wordt Sloten aan beide zijden alleen nog bewaakt door twee waterpoorten, allebei voorzien van een kanon. Het Lemster Waterpoortkanon wordt in het hoogseizoen iedere vrijdagavond door de schutterij afgeschoten. Opvallend zijn de drie kerken van Sloten. De Nederlands hervormde kerk, waarin een fraai orgel staat, is in 1647 nieuw opgetrokken. In datzelfde jaar is de protestantse kerk gebouwd op de fundamenten van de Sint-Janskapel. In 1933 is de Sint-Fredericuskerk gebouwd ter vervanging van een waterstaatskerkje. 

Sneek

Sneek is de hoofdstad van de Friese watersport, het skûtsjesilen. Maar het jaarlijkse hoogtepunt is de Sneekweek, begin augustus. In het kader van de zeilwedstrijden vinden in de stad allerlei activiteiten plaats, die veel bezoekers trekken. Doordat er in Sneek voortdurend werd verbouwd en uitgebreid, zijn er relatief weinig bezienswaardigheden overgebleven. Ook het van oorsprong 15e-eeuwse stadhuis heeft met verbouwingen te maken gehad. In dit geval pakte het echter goed uit, want de weelderige gevel die er in 1760 tegenaan werd geplakt, maakt het nu een van de fraaiste rococostadhuizen van Friesland. Lees verder ....

Appelscha

Op de grens tussen Friesland en Drenthe ligt het Nationaal Park Drents-Friese Wold, een van de grootste natuurgebieden van Nederland met ruim 6.000 hectare aan bos, heide, stuifzand en beekdalgraslanden. Bos vormt de hoofdmoot. Vreemd is dat niet, wold betekent namelijk woud of bos in de streektaal. De bossen zijn hoofdzakelijk in de 19e eeuw aangelegd op heide en stuifzand. Vooral de bossen van Berkenheuvel, het Dieverzand en de Bosberg hebben een bijzonder karakter. Deze uitgestrekte en oude grove- dennenbossen groeien op voormalige stuifzandheuvels. Langs de randen van de essen liggen mooie, oude loofbosjes met tal van bijzondere planten en zangvogels. Meer informatie ....

Nationaal Park de Alde Feanen

In het hart van Friesland, in de driehoek tussen Heerenveen, Drachten en Leeuwarden, ligt het 2500 hectare grote laagveenmoeras De Alde Feanen. Het is een zeer afwisselend landschap bestaande uit meren, veenplassen, petgaten, rietlanden, ruigten, struwelen en moerasbossen. Ook komen bezoekers trilvenen, veenmosrietlanden, blauwgraslanden en in het voorjaar geelgekleurde dotterbloemhooilanden tegen. Met name laatstgenoemde landschapstypen zijn landelijk gezien zeldzaam en worden in hun voortbestaan bedreigd. De enorme landschappelijke variatie zorgt ook voor een grote rijkdom aan planten en dieren. Zo komen er in De Ald Feanen meer dan 450 soorten planten voor en broeden er ruim honderd soorten vogels. Het uitgestrekte watergebied valt het beste varend te ve kennen. Maar ook voor de wandelaar en fietser is er heel wat te beleven. Meer informatie ....