Interactieve kaart van China

Landkaart China

Hieronder vindt u de landkaart van China. China kan worden ingedeeld in drie grote gebieden:

  1. De bergen in het westen, waartoe tevens het hoogland van Tibet behoort.
  2. De woestijnen en bekkens, die in het noordwesten bij het Tarimbekken en de Taklimakan-woestijn beginnen en zich tot in het noordoosten tot aan het Nei Monggol-plateau in Mantsjoerije uitstrekken.
  3. De laagvlakten in het oosten, die de valleien en het verdronken landvan de rivieren de Chiang Jiang en de Huang (beter bekend als de Gele Rivier) omvatten en die zich langs de kustvlakten uitstrekken.

Tweederde van de bevolking leeft in het oostelijke gedeelte van Centraal-China. Dit gebied is de bakermat van de Chinese beschaving. Bijna alle landen in Oost Azie grenzen, door de enorme omvang van dit land aan China: o.a. Vietnam, Laos, Mynanmar, Nepal, India, Rusland en Mongolie.

Interactieve kaart China