Christendom, Jodendom, Islam, Boeddhisme en Hindoeïsme

Religies in de wereld

Als je op vakantie gaat, zeker bij verre reizen, kom je in aanraking met gebruiken, tradities en religieuze overtuigingen, die vaak zeer verschillen van die in je eigen land. Met name in Azië, Afrika en Zuid- en Midden Amerika, neemt het geloof een belangrijke plaats in het openbare leven in. Hier vind je informatie over de achtergrond en omgangsvormen van de belangrijkste religies in de wereld: het jodendom, het christendom, de islam, het boeddhisme en het hindoeïsme.

Christendom

Het christendom is de grootste en meest verbreide godsdienst ter wereld. De meeste Christenen zijn te vinden in Europa, de Verenigde Staten, Midden- en Zuid-Amerika (m.n. Brazilië) en Australië. Ook in Afrika hebben de missionarissen hun sporen achtergelaten (o.a. in Ghana). In Azië heeft het Christendom minder invloed gehad, met uitzondering van de Filippijnen en Zuid-Korea. Het geloof heeft in ieder land een eigen invulling gekregen. Meestal werd het vermengd met rituelen uit het lokale volksgeloof. Dit komt o.a. tot uiting in Brazilië. Hier worden katholieke feesten en processies afgewisseld met andersoortige religieuze feesten.

Jodendom

Van de drie monotheïstisch godsdiensten is het jodendom de oudste. De andere twee godsdiensten waarin een God centraal staat, het Christendom en de islam, stammen van het jodendom af. Centraal in het geloof van de Joden staat de Thora, de Hebreeuwse Bijbel (het Oude Testament van het Christendom). De Thora vertelt de oorsprong en geschiedenis van het Joodse volk, vanaf de Schepping van de aarde. Van de 18 miljoen Joden wonen er 4.9 miljoen in Israël, 5.2 miljoen in de Verenigde Staten en 7.9 miljoen verspreidt over andere landen.

Islam

De islam is net als het jodendom en christendom een monotheïstisch godsdienst. Centraal in het geloof van de moslims staat de God Allah. Islamieten zien hun heilige geschrift, de Koran, als het laatste en definitieve woord van God. De Islam heeft zich over de hele wereld verspreid. Niet alleen in het Midden-Oosten, maar ook in Azië (met name in China, Maleisië en Indonesië, dat het grootste moslimland ter wereld is) en India speelt de islam een grote rol. Ook in Afrika bevinden zich grote islamitische gemeenschappen. Met name Nigeria en een aantal landen in West-Afrika, Mauritanië, Senegal, Mali en Niger, zijn grotendeels islamitisch. Alhoewel de godsdienst in elke regio een eigen karakter heeft gekregen, blijven de basisregels gelijk.

Boeddhisme

Het boeddhisme is de meest vredelievende van alle godsdiensten. Het ontstond circa 2500 jaar geleden in de vallei van de Ganges in Noord-India. Hier leefde rond 500 v. Chr. de Indiase prins Siddhartha Gautama. De prins was erg ontevreden over het zijn leven in spiritueel opzicht. Hij liet zijn huis achter en ging op zoek naar 'het licht'. Na een zoektocht van zes jaar vond hij, mediterend onder een boom, 'Verlichting' (het Nirvana). Vanaf dat moment werd hij Boeddha genoemd, de Verlichte. Zijn leven en leer werden de basis van het boeddhisme. Zijn volgelingen verspreidden zijn leer naar andere delen van India. Daarna verspreidde het zich naar Sri Lanka, Birma en Thailand en verder naar het noorden: Nepal en Bhutan. Ook verspreidde het zich naar China, Mongolië, Korea en Japan en verder zuidelijk naar Vietnam, Cambodja, Laos en Indonesië.

Hindoeïsme

Het hindoeïsme wijkt sterk af van de monotheïstisch godsdiensten. Hindoes zelf noemen hun geloof vaak Sanatana dharma, de eeuwige levenswijze. Het geloof heeft geen stichter of belijdenis en geen heilige geschriften. Het hindoeïsme heeft vele goden, maar slechts een ultieme 'werkelijkheid'. Het grootste deel van de hindoes bevindt zich in India. De laatste jaren hebben zij zich echter ook verspreid naar andere delen van de wereld, voornamelijk naar Groot-Brittannië en landen die deel uitmaken van het Britse Gemenebest, zoals het Caribische gebied, Canada en oostelijk Afrika.

Voor meer informatie over de belangrijkste religies in de wereld kun je terecht bij het Koninklijk Instituut voor de Tropen; www.kit.nl