Een monotheïstische godsdienst

Informatie Islam

In dit artikel vind je informatie over de islam. De islam is net als het jodendom en christendom een monotheïstische godsdienst. Centraal in het geloof van de moslims staat de God Allah. Islamieten zien hun heilige geschrift, de Koran, als het laatste en definitieve woord van God. De Islam heeft zich over de hele wereld verspreid. Niet alleen in het Midden-Oosten, maar ook in Azië (met name in China, Maleisië en Indonesië, dat het grootste moslimland ter wereld is) en India speelt de islam een grote rol. Ook in Afrika bevinden zich grote islamitische gemeenschappen. Met name Nigeria en een aantal landen in West-Afrika, Mauritanië, Senegal, Mali en Niger, zijn grotendeels islamitisch. Alhoewel de godsdienst in elke regio een eigen karakter heeft gekregen, blijven de basisregels gelijk.

Wanneer is de Islam ontstaan?
In 570 n.Chr werd Mohammed ibn Abdullah geboren in Mekka. In een grot niet ver van Mekka waar hij handelaar was, kreeg hij op 40-jarige leeftijd een visioen van een goddelijk wezen. Hij hoorde een stem die zei: 'Lees voor, in de naam van uw God, de Schepper'. Mohammed begon te preken over de ondeugden in de stad. Hij kreeg echter weinig waardering en daarom stuurde hij zijn volgelingen naar het nabijgelegen Yathrib, het latere Medina. In 622 voegde hij zich bij hen. Zijn reis naar Medina, de hijra ('emigratie') is het begin van de islamitische jaartelling. Mohammed versterkte zijn aanhang in Medina door prediking en strijd. Hij won een aantal slagen en had al snel het grootste deel van Arabië onder zich. De profeet van de islam stierf in 632.

Heilige schrift
De openbaringen van Mohammed werden opgeschreven in de Koran. Dit heilige schrift vormt de basis van de islam. Hierin staat hoe de moslims behoren te leven, van eetgewoonten en kleding tot opvoeding en economie. De vijf belangrijkste voorschriften, zuilen, van de islam zijn:

 • Belijdenis van het geloof in een God, Allah.
 • Het gebed ( salat): dit wordt vijf keer per dag gebeden, met het gezicht in de richting van de heilige stad Mekka. Op vrijdag, de heilige dag van de moslims, gaan alle moslims naar de gezamenlijke eredienst. Voordat de moslim gaat bidden, moet hij zich op een bepaalde manier reinigen. Wanneer er geen water aanwezig is, mag dit ook met zand.
 • Geven van aalmoezen
 • Vasten: dit toont de gehoorzaamheid aan God en moet de eenheid tussen de moslims vergroten. Tijdens de Ramadan, de negende maand van het islamitische jaar, vasten alle gezonde moslims, met uitzondering van zwangere vrouwen. Tussen zonsopgang en zonsondergang weerhouden zij zich van eten. Dit doen ze 29 of 30 dagen lang.
 • Pelgrimstocht naar Mekka. Elke moslim moet eenmaal in zijn leven de tocht naar het heilige Mekka maken.

Moslims geloven dat de doden op de dag van het Laatste Oordeel zullen opstaan. Alle moslims worden ondervraagd en de rechtvaardigen komen in het paradijs en de verdoemden gaan naar de hel. Crematie is in islamitische landen verboden, omdat het dode lichaam gerespecteerd moet worden en niet beschadigd mag worden.

Heiligdom: moskee
Het uiterlijk van moskeeën vertoont vaak grote verschillen. Toch hebben al deze heilige gebouwen een aantal overeenkomsten. Ze hebben altijd een besloten hal, waar de moslims bidden, een nis in de qibla-muur die de richting naar Mekka aangeeft, een preekstoel en (met uitzondering van moskeeën in Indonesië) een minaret (torentje) van waaruit de gelovigen worden opgeroepen tot gebed. Het zal opvallen dat de gebouwen in islamitische landen geen beelden of figuratieve kunst bevatten. Dit is een uiting van het geloof van de moslim in de eenheid van God. De mens mag niet proberen de schepping van God te imiteren. De versieringen die er zijn, dienen slechts ter verfraaiing en nooit ter lering.

Vrouw
De islam kent de vrouw in beginsel rechten en plichten toe. Zij heeft recht op bezit, erfrecht, mag een huwelijksaanzoek weigeren en behoudt na het huwelijk soms haar eigen naam. In een aantal islamitische landen bekleden vrouwen belangrijke posten. Toch zijn veel islamitische vrouwen aan veel regels gebonden. Het merendeel van deze regels zijn niet door de religie, maar door de maatschappij gecreëerd. Vaak helpen zowel de vrouwen, als de mannen mee, deze in stand te houden. De sluierplicht is één van deze regels. De sluier moet de vrouwen beschermen tegen begeerlijke blikken van mannen en opdringerigheid. Ook horen deze vrouwen niet alleen over straat te lopen en zijn openlijke vriendschappen met mannen taboe. In enkele landen (o.a. Iran) is het voor de vrouw zelfs verboden om de hand van een (vreemde) man te schudden.

Omgangsregels
Aangezien religie in veel landen een erg grote rol speelt, is het voor de reiziger van groot belang hier rekening mee te houden.

In de Moskee

 • Vraag altijd toestemming om een moskee te betreden.
 • Bedek het lichaam. Vrouwen moeten een shirt met lange mouwen dragen en een lange rok of broek. Mannen moeten een lange broek dragen.
 • Bij betreding van een moskee dient men de schoenen uit te trekken.
 • Wees stil en respectvol.
 • Menstruerende vrouwen mogen niet naar binnen.

Openbare leven

 • Raak nooit iemands hoofd aan. In sommige landen wordt het hoofd gezien als zetel van de ziel en is daarom heilig.
 • Geen varkensvlees: Moslims onthouden zich van varkensvlees, dat als onrein wordt beschouwd. Dit vlees mag ook niet worden verkocht op de plaatselijke markt. Vraag nooit aan een moslim om gerechten met varkensvlees.
 • Fotograferen: Fotografeer nooit een islamitische vrouw zonder toestemming.
 • Kleding: In strenge islamitische landen (bijv. Pakistan en Afghanistan), is het als vrouw verstandig de kleding aan te passen aan de kleding van de lokale vrouwen. Bedek de benen (ook mannen) en de armen. Wijde blouses en lange rokken zijn ideaal in warme periodes.
 • Rechterhand: Geef altijd een handdruk met een rechterhand. In veel landen wordt de linkerhand op het toilet gebuikt om mee te wassen en daarom als onrein beschouwd. Ook het aanreiken en aannemen van dingen gebeurt met de rechterhand.
 • Relaties: In veel landen is het voor geliefden ongepast om in het openbaar te kussen of zelfs maar elkaar hand vast te houden.
 • Openbaar vervoer: Men maakt soms bezwaar wanneer een man in een bus of taxi naast een vreemde vrouw gaat zitten. Wanneer je als vrouw een taxi neemt, ga dan achterin zitten.
 • Ramadan: Eten en drinken op straat hoort niet en wordt met name tijdens de Ramadan als beledigend ervaren. Tijdens de ramadan zijn de openingstijden van administratie en winkels beperkt. Het 'dagelijks leven' verschuift grotendeels naar de avond en nacht.
 • Let op je lichaamtaal. Een aantal, voor jou normale, gebaren kunnen als agressief worden ervaren, bijvoorbeeld met de armen over de borst of met de armen op de heupen staan. Toon je woede niet in het openbaar, ga niet schreeuwen. Ook wenken met de wijsvinger kan als beledigend worden ervaren. Hou een taxi aan met je rechterhand en omlaaggebogen vingers.
 • Bedelen:Als kinderen hun diensten aanbieden, betaal dan op een andere manier dan met geld of snoep. Geld geven houdt de cyclus van afhankelijkheid in stand. Koop een aantal pennen, potloden of ballonnen. Ook ansichtkaarten of typisch Westerse kleinigheden worden vaak met veel dankbaarheid ontvangen.

Meer informatie islam:
Wikipedia