De oudste godsdienst

Informatie Jodendom

In dit artikel vind je informatie over het jodendom. Van de drie monotheïstisch godsdiensten is het jodendom de oudste. De andere twee godsdiensten waarin een God centraal staat, het christendom en de islam, stammen van het jodendom af. Centraal in het geloof van de Joden staat de Thora, de Hebreeuwse Bijbel (het Oude Testament van het Christendom). De Thora vertelt de oorsprong en geschiedenis van het Joodse volk, vanaf de Schepping van de aarde. Van de 18 miljoen Joden wonen er 4.9 miljoen in Israël, 5.2 miljoen in de Verenigde Staten en 7.9 miljoen verspreidt over andere landen.

Ontstaan jodendom
Een zeer belangrijke figuur in het joodse geloof is de eerste aartsvader Abraham. Hij trok rond 1900 v. Chr. uit Mesopotamië met de opdracht een nieuw land te vinden en een nieuw geloof te stichten. Hij besloot zich te vestigen in de vruchtbare strook land tussen de Eufraat en de Nijl. Hier stichtte hij de eerste monotheïstisch godsdienst. Uniek aan de nieuwe godsdienst was het feit dat deze het aanbidden van beelden afwees en dat een verbond met een almachtige god centraal stond. Abraham en zijn nakomelingen zouden aan bepaalde verplichtingen voldoen in ruil voor de bescherming van God en 'bezit' van het land (Israël) waar ze nu woonden. De Tien Geboden die door God aan Mozes werden opgedragen vormen de basis van het verbond tussen God en het Joodse volk. Deze Geboden vormen de gedragscode waaraan elke Jood zich dient te houden.

Heiligdom en rituelen
Het huis en de synagoge spelen een grote rol in het leven van de Joden. Dit zijn de plaatsen waar de rituelen van het geloof: de besnijdenis, Bar Mitswa en het huwelijk plaatsvinden. De besnijdenis wordt uitgevoerd op de achtste dag na de geboorte van de baby. Als een jongen 13 jaar is, wordt hij een Bar Mitswa. Tijdens een ceremonie in de synagoge leest hij voor het eerst uit de Thora. Daarna is hij officieel als volwassene opgenomen in de gemeenschap. Joden geloven dat alle mensen zijn geboren met de mogelijkheid goed en kwaad te doen. Het goede in de mens zal evenwel het slechte overwinnen. Een ander belangrijke overtuiging vormt de 'onsterfelijkheid van de ziel'. De heilige dag van de Joden is de Sabbat, de zaterdag.

Omgangsregels
Kleding
: Vanzelfsprekend moet je in heiligdommen toestemming vragen om te fotograferen, dus ook in een synagoge. Van mannen wordt verwacht dat zij op de heilige plaatsen een lange broek dragen. Het bovenlichaam mag niet onbloot zijn. Op de voor Joden heilige plaatsen, moeten de mannen hun hoofd bedekken, ten teken van eerbied. Zij dragen stoffen hoofdkapjes, de zogenaamde keppeltjes. Voor bezoekers liggen op deze plaatsen meestal wel (kartonnen) keppeltjes klaar. Vrouwen moeten hun schouders en bovenarmen bedekt houden. Minirokken en short zijn ongewenst.
Eten: Joden eten alleen 'kosjer' vlees. Ze maken een strikte scheiding tussen reine en onreine dieren. Varkensvlees is verboden. Daarnaast is het nuttigen van bloed streng verboden. Het gebruik van vlees in combinatie met melkproducten is niet toegestaan. Belangrijk is om de handen te wassen voor de maaltijd.

Meer informatie Jodendom:
Wikipedia