Meeste vredelievende godsdienst

Informatie Boeddhisme

Hier vindt u informatie over het boeddhisme. Het boeddhisme is de meest vredelievende van alle godsdiensten. Het ontstond circa 2500 jaar geleden in de vallei van de Ganges in Noord-India. Hier leefde rond 500 v. Chr. de Indiase prins Siddhartha Gautama. De prins was erg ontevreden over het zijn leven in spiritueel opzicht. Hij liet zijn huis achter en ging op zoek naar 'het licht'. Na een zoektocht van zes jaar vond hij, mediterend onder een boom, 'Verlichting' (het Nirvana). Vanaf dat moment werd hij Boeddha genoemd, de Verlichte. Zijn leven en leer werden de basis van het boeddhisme. Zijn volgelingen verspreidden zijn leer naar andere delen van India. Daarna verspreidde het zich naar Sri Lanka, Birma en Thailand en verder naar het noorden: Nepal en Bhutan. Ook verspreidde het zich naar China, Mongolië, Korea en Japan en verder zuidelijk naar Vietnam, Cambodja, Laos en Indonesië.

Boeddhisme - Geloof
Uitgangspunt van het boeddhisme is het universele lijden in de wereld. De weg naar het Nirvana, die Boeddha aflegde, is het enige middel om dat lijden te overwinnen. Wat het Nirvana inhoudt is niet in woorden uit te leggen. Het wordt door de boeddhisten gezien als de ultieme staat van het pure Zijn. Het kan bereikt worden door de ontwikkeling van het moraal, door meditatie en wijsheid. De grondgedachten van het boeddhisme zijn: - Dat het leven onvolmaakt, vergankelijk en vol van lijden is. - Het geloof in de samsara, de eeuwige kringloop van geboorte, dood en wedergeboorte. De enige manier om aan deze kringloop te ontsnappen is volledige vernietiging van de menselijke begeerte en opgaan in het Oneindige. De manier waarop deze weg naar Verlossing kan worden bereikt, is via het achtvoudige pad van Boeddha. Dit houdt in via: juist inzicht, juist denken, juist spreken, juist handelen, juiste levenswijze, juist streven, juiste waakzaamheid en juiste meditatie.

Heiligdom: Stoepa's (pagoda's)
In boeddhistische landen wordt het landschap gesierd door vele prachtige stoepa's. Deze heilige grafheuvels werden opgericht ter ere van koningen en belangrijke religieuze leiders. Deze heuvels werden een centrum van verering en het reisdoel van veel pelgrims. Toen het boeddhisme zich naar andere landen verspreidde, namen de boeddhisten relikwieën (overblijfselen van lichamen van heiligen of heilige voorwerpen) met zich mee. Enkele daarvan werden in stoepa's begraven. De stijl en naam van de heilige grafheuvels verschilt per land en cultuur. Andere namen zijn: caitya's, dagoba's en pagoda's. Pagoda's zijn vaak te vinden op bergtoppen, aangezien de relikwieën die ze bevatten, niet op gelijke hoogte met woonhuizen mogen bevinden.

Omgangsvormen boeddhisme

  • Stoepa's: De looprichting om de stoepa's heen is met de klok mee.
  • Schoenen: In de tempels moet men de schoenen bij de ingang achterlaten.
  • Gezichtsverlies: In Aziatische landen (China, Vietnam) is gezichtsverlies de ergste vorm van blamage. Probeer te voorkomen dat je iemand beledigt. Respect tonen is erg belangrijk.

Meer informatie Boeddhisme:
Wikipedia