Plattegrond Amerika

Landkaart Amerika

De landkaart van Amerika ziet er uit als een soort lappen deken. De 50 staten die Amerika rijk is zijn in een soort plakken gesneden en bijna alle grenslijnen zijn kaarsrecht. Van oost naar west kan het land verdeeld worden in een negental eenheden. Als eerste noemen we de oostelijke kustvlakte, die zich uitstrekt van Cape Cod in het noordoosten tot Florida in het zuidoosten. De tweede eenheid wordt gevormd door de Appalachian Mountains ofwel de Appalachen, een gebergte dat zich tot ongeveer 2000 m hoogte verheft. De Appalachen strekken zich uit van Pennsylvania in het noordoosten tot Alabama en Georgia in het zuiden. Dan komt het bekken van de Mississippi en de Missouri in het zuiden, bestaande uit een brede vlakte. Hierop sluit aan de Central Valley. Dit is een naar verhouding laag gebied, dat het gehele centrale deel van Amerika doorsnijdt. Dan zijn er de vruchtbare Great Plains, bestaande uit golvend grasland dat zich tot zo'n 1600 km ten westen van de Mississippi uitstrekt. De zesde aardrijkskundige eenheid zijn de Rocky Mountains. Het gaat hierbij om een 4800 km lange bergketen die van Alaska tot in New Mexico loopt. Verder onderscheidt men het plateaugebied met het Columbiaplateau, het Grote Bekken en het Coloradoplateau, daarnaast de Cascade Range en de Sierra Nevada, welke bergketens deels van vulkanische oorsprong zijn. Er bevinden zich hier nog steeds werkende vulkanen alsmede talrijke gletsjers en sneeuwvelden. De negende aardrijkskundige eenheid wordt gevormd door de gebergten vlak langs de Grote Oceaan.

In het noorden vormt de langgerekte keten van de Grote Meren de grens met Canada, tussen de St. Lawrence en de negenenveertigste breedtegraad. Het grootste zoutwatermeer is het Great Salt Lake in Utah. Alaska bestaat uit een centraal plateau, dat omgeven is door hoge bergruggen (de Alaska Range en de Brooks Range). De eilandengroep Hawaii wordt gevormd door de boven water uitstekende toppen van onderzeese vulkanen, waarvan de Mauna Loa en de Kilauea nog actief zijn. De eilanden zijn ruig en bergachtig, met diepe dalen, kustvlakten en koraalriffen voor de kust. Hieronder kunt u de landkaart van Amerika bekijken: