Vakantie

In- en uitvoer van goederen

Het in- en uitvoeren van goederen is aan regels gebonden, ook als u op vakantie gaat of terugkomt. In alle landen van de Europese Unie (dat zijn o.a. België, Denemarken, Duitsland, Finland, Frankrijk, Griekenland, Groot-Brittannië en Noord-Ierland, Ierland, Italië, Luxemburg, Nederland, Oostenrijk, Portugal, Spanje en Zweden) zijn die regels gelijk, al hebben sommige landen afwijkende regels voor drank, sigaretten en parfum. De regels voor het in- en uitvoeren van goederen betreffende landen buiten de EU verschillen per land.

Persoonlijke bagage
Uw persoonlijke bagage kunt u altijd vrij in- en uitvoeren. Hierover hoeft u geen belasting te betalen. De douane kan u wél vragen om aan te tonen dat bepaalde (luxe) artikelen, zoals foto- en videocamera's, sieraden, laptops en muziekinstrumenten, ook al in uw bezit waren bij vertrek. Voor uzelf is het daarom handig dat u van dergelijke artikelen een aankoop- of garantiebewijs bij u heeft. Maar u kunt ook, voordat u op reis gaat, bij de Douane vragen om een douaneverklaring voor deze artikelen. U kunt deze krijgen als u het artikel en het aankoop- of garantiebewijs laat zien. Voor de invoer van goederen die niet tot uw persoonlijke bagage behoren, moet u in principe belasting betalen. Bepaalde goederen mogen helemaal niet in- en uitgevoerd worden. Een nadere uitleg over de regels die binnen en buiten de EU gelden vindt u hieronder.

Binnen de Europese Unie
Binnen de EU-landen is in principe vrij verkeer van goederen mogelijk. U koopt iets in het ene land, u betaalt daar de BTW en eventueel accijns en u neemt het mee naar Nederland of een ander EU-land. U hoeft dan geen aangifte bij de douane te doen. Dit geldt voor de hierna genoemde hoeveelheden. Indien u meer meebrengt, moet u kunnen aantonen dat ook het meerdere voor eigen gebruik is bestemd. Kunt u dit niet aantonen, dan moet u belasting betalen over het meerdere. De maximale hoeveelheden die u belastingvrij kunt meenemen, zijn:

 • 110 liter bier;
 • 90 liter wijn;
 • 20 liter likeurwijn, zoals sherry of port;
 • 10 liter sterke drank;
 • 800 sigaretten;
 • 400 sigaren;
 • 1 kilogram tabak.

Enkele gebieden hebben eigen regels voor het reizigersverkeer, zoals de Canarische eilanden en de Kanaaleilanden. Deze eilanden horen wel bij het douanegebied van de EU, maar maken geen deel uit van de BTW- en accijnsgebieden van de Unie. Dit betekent dat u bij het meenemen van producten geen aangifte hoeft te doen voor douanerechten. Voor BTW en accijns gelden dezelfde regels als voor niet-EU-landen.

Buiten de Europese Unie
Als u reist van Nederland naar een land buiten de EU, en andersom, en u neemt goederen mee, dan kan het zijn dat u douanerechten, accijns en BTW moet betalen. De hoeveelheid en de waarde van de goederen zijn hierbij van belang. De maximaal toegestane hoeveelheden belastingvrije artikelen zijn:

 • 200 sigaretten, of 250 gram tabak (shag of pijptabak), of 100 cigarillo's, of 50 sigaren;
 • 1 liter sterke drank, of 2 liter mousserende wijn of likeurwijn zoals sherry of port;
 • 2 liter niet-mousserende wijn;
 • 50 gram parfum en 0,25 liter eau de toilette;
 • 500 gram koffie, of 200 gram koffie-extracten of koffie-essences;
 • 100 gram thee, of 40 gram thee-extracten of thee-essences.

De vrijstelling van belasting voor deze artikelen geldt alleen voor personen van 17 jaar en ouder. Neemt u meer mee dan de maximaal toegestane hoeveelheden, dan betaalt u hierover belasting. Voor alle andere goederen geldt dat u deze tot een maximumwaarde van in totaal f 386,- (of E 175) per persoon belastingvrij mag invoeren. Het maakt niet uit of u de goederen heeft aangeschaft in een belastingvrije winkel of niet. Dit betekent dat u, wanneer u goederen koopt met een waarde van meer dan f 386,-, bij terugkomst in Nederland over het aankoopbedrag douanerechten en BTW moet betalen. Reist u van Nederland naar een niet-EU-land, dan kunt u artikelen zoals sigaretten, parfum en drank, maar ook camera's en horloges belastingvrij inkopen op de luchthaven of de veerboot. Wel is het mogelijk dat het land waar u heen reist beperkingen stelt.

Verboden in en uit te voeren
Uitzonderingen daargelaten mogen de hierna volgende zaken niet zonder meer worden in- en uitgevoerd. Regels kunnen per land verschillen. Voor precieze informatie hierover kunt u contact opnemen met de Nederlandse Douane of met de ambassade of het consulaat van het land van uw bestemming.

Beschermde dier- en plantensoorten
Op lokale markten in verre oorden als Afrika, Azië of Midden-Amerika worden u allerlei 'natuursouvenirs' aangeboden van exotische dieren en planten, zoals apen, krokodillen, bepaalde slangen, varanen, schildpadden, leguanen, papegaaien en andere exotische vogels, panters, tijgers, neushoorns, opgezette dieren, orchideeën en cactussen, maar ook koraal of bijzondere schelpen, en artikelen die van beschermde dier- en plantensoorten worden gemaakt, zoals schoenen, tassen en horlogebandjes, kettingen, armbanden en beelden gemaakt van of ingelegd met ivoor, kammen van schildpadschild, geprepareerde vlinders of slangen, traditionele Chinese medicijnen, en ook 'rainsticks' (muziekinstrumenten die van de stam van een cactus worden gemaakt). Deze handel is zo omvangrijk, dat het voortbestaan van exotische dieren en planten in gevaar komt. De internationale gemeenschap heeft daarom maatregelen genomen. Meer dan 140 landen ondertekenden het zogenaamde CITES-Verdrag (Convention on International Trade in Endangered Species of wild flora and fauna). Dit heeft ertoe geleid dat de handel in meer dan achthonderd dieren- en plantensoorten verboden is. Voor ruim twintigduizend andere soorten gelden strikte regels. Wanneer de aankoop wel is toegestaan, dan heeft u een uitvoervergunning nodig van het land waar u koopt en een invoervergunning van het CITES-bureau LASER (Landelijke Service bij Regelingen) in Nederland, dat onderdeel uitmaakt van het Ministerie van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij. Deze vergunning moet u van tevoren schriftelijk aanvragen. Heeft u geen vergunning, dan riskeert u een boete en wordt bovendien het aangekochte artikel in beslag genomen.

Bloemen, planten en fruit
Naar Nederland kunt u bloemen, planten en fruit is in kleine hoeveelheden voor eigen gebruik meenemen. In veel andere landen is dat niet toegestaan. Dit betekent ook dat u eetbare planten of producten die gemaakt zijn van planten, niet mag invoeren. Alleen bloembollen kunt u meestal wel meenemen als deze voorzien zijn van een officieel certificaat dat garandeert dat zij ziektevrij zijn.

Vlees, vis en zuivelproducten
Naar Nederland kunt u vlees, vis en zuivelproducten, zoals kaas, tot één kilogram voor eigen gebruik meenemen, als deze afkomstig zijn uit landen waar geen besmettelijke dierenziekten heersen. De meest voorkomende besmettelijke dierenziekten zijn mond- en klauwzeer en varkenspest. Wanneer er in een land wel een besmettelijke dierenziekte is uitgebroken, dan gelden er invoerbeperkingen of wordt een invoerverbod ingesteld. U kunt dan te maken krijgen met uitgebreide douanecontroles. In veel andere landen is het meenemen van vlees, vis en zuivelproducten helemaal niet toegestaan.

Drugs en medicijnen
Bezit van drugs zoals hasj, cocaïne en heroïne wordt overal op de wereld streng bestraft. Wie met drugs wordt aangehouden, al is het nog zo'n kleine hoeveelheid, kan een soms langdurige en zware gevangenisstraf krijgen. In een aantal landen staat op invoer ervan zelfs de doodstraf (zie ook hoofdstuk "Ambassades en consulaten" onder "Gearresteerd in het buitenland"). Sommige medicijnen kunnen worden verward met drugs. Moet u regelmatig medicijnen gebruiken, vraag dan uw arts of apotheker om een zogenaamd geneesmiddelenpaspoort om aan te tonen dat de medicijnen voor eigen gebruik bestemd zijn (zie ook de hoofdstukken "Reisdocumenten" onder "Geneesmiddelenpaspoort" en "Gezondheidsrisico's" onder "Medicijnen voor eigen gebruik").

Nagemaakte merkartikelen
In steeds meer landen is het mogelijk om voor weinig geld nagemaakte merkartikelen te kopen. Het kan gaan om dure kledingmerken, parfums, horloges e.d. Om concurrentievervalsing tegen te gaan is de invoer in Nederland van deze artikelen verboden, evenals de invoer van illegale kopieën van cd's, videobanden of software.

Erotica
In de meeste landen kunt u problemen krijgen als u erotische lectuur, videobanden of foto's wilt invoeren. Daarbij moet u er rekening mee houden, dat in sommige landen bepaald materiaal als erotisch beschouwd kan worden, terwijl het in uw ogen gaat om onschuldige afbeeldingen.

Wapens en munitie
Zonder vergunning is het verboden om wapens en munitie mee op reis te nemen. Als u wapens wilt meenemen en gebruiken voor de jacht of sportschieten, dan heeft u een vergunning nodig. Informeer hierover bij de politie in uw gemeente of bij de ambassade van het land van uw bestemming. Ook mag u geen antieke wapens als souvenir meenemen, tenzij u daarvoor een vergunning heeft. Op echte wapens gelijkende speelgoedwapens mogen niet worden ingevoerd.

Kunst en antiek
U kunt alleen met bepaalde vergunningen kunst en antiek meenemen. Erkende kunst- en antiekwinkels kunnen u hier vaak bij helpen. Als handelaren in het buitenland u voor extreem lage prijzen kunst en antiek aanbieden, dan kunt u er bijna altijd van uitgaan dat het illegale transacties betreft, of namaak is. Vanuit Nederland mag alleen kunst en antiek worden uitgevoerd als u voor die goederen een vergunning heeft van de Inspectie Cultuurbezit van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen.

Andere invoerverboden
Voor bepaalde producten kan een invoerverbod van kracht zijn of worden, omdat die bij gebruik een bijzonder gevaar opleveren. Zo'n invoerverbod is bijvoorbeeld momenteel van kracht voor laserpointers in de vorm van sleutelhangers of ballpoints. Deze kunnen bij verkeerd gebruik oogletsel veroorzaken. Informatie hierover kunt u inwinnen bij de Nederlandse Douane.

Huisdieren
Voor het invoeren van een huisdier in Nederland en in vele andere landen moet u kunnen aantonen dat uw dier ingeënt is tegen hondsdolheid. De dierenarts moet hiervoor een zogenaamd dierenpaspoort afgeven (zie ook hoofdstuk "Reisdocumenten" onder "Dierenpaspoort"). Sommige landen stellen zeer strenge eisen bij het toelaten van dieren, bijvoorbeeld niet eerder dan na een langdurig verblijf in quarantaine. Laat u hierover goed informeren bij uw reisbureau of de ambassade van het land van bestemming. Bezin u echter goed alvorens een huisdier mee op reis te nemen. Breng het eerder onder bij familie, vrienden of kennissen, of bij een dierenpension.

Politiek en godsdienstig gevoelige teksten
Wat politiek of godsdienstig gevoelig ligt, verschilt per land. Naar streng religieuze landen kunt u beter geen boeken meenemen waarin de godsdienst van dat land bekritiseerd wordt. Naar landen met een totalitair regime kunt u beter geen spullen meenemen waarin dat regime aan de kaak wordt gesteld.

Nuttige adressen

 • Bureau CITES-bureau LASER, Ministerie van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij, Postbus 1191, 3300 BD Dordrecht; tel 078-6395340; fax 078-6395350.
 • Douanetelefoon, 0800-0143, maandag tot en met donderdag van 8.00 tot 22.00 uur, vrijdag van 8.00 tot 17.00 uur.
  Douane op internet: www.douane.nl ;
  E-mail: DouaneTelefoon@douane.nl
  Belastingtelefoon Douane vanuit het buitenland: 00-31-45-5743031
  Belastingdienst op internet: www.belastingdienst.nl
  (via deze nummers kunt u ook de brochure 'Als u op reis gaat' aanvragen).
 • Inspectie Cultuurbezit, Prinsessegracht 31, 2514 AP Den Haag; tel +31 (0)70-4124012, mail: info@erfgoedinspectie.nl
  internet: www.minocw.nl/cu_insp/
 • Plantenziektekundige Dienst, Afdeling Handel, Im- en Export, Postbus 9102, 6700 HC Wageningen; tel 0317-496911; fax 0317-421701.
 • Rijksdienst voor de Keuring van Vee en Vlees, Burg. Feithplein 1, Postbus 3000, 2270 JA Voorburg, tel 070-3578811; fax 070-3876591.

Tips voor het in- en uitvoeren van goederen

Hier vindt u tips voor het in- en uitvoeren van goederen op reis. Er wordt scherp gecontroleerd op het in- of uitvoeren van verboden artikelen.

 • Het niet mogelijk om belastingvrij producten te kopen in een taxfree shop op luchthavens en veerboten, als u binnen de Europese Unie (EU) reist.
 • In- en uitvoer van verboden artikelen wordt door de douane streng gecontroleerd.
 • Het meenemen zonder vergunning van levende beschermde dieren en planten is verboden. Dit geldt ook voor de producten die gemaakt worden van dieren en planten die met uitsterven worden bedreigd.
 • Wanneer u producten koopt van dieren of planten waarvan de handel aan banden is gelegd, dan heeft u een uitvoervergunning nodig van het land waar u deze producten koopt.
 • Ook voor beschermde dieren en planten die in gevangenschap zijn gefokt of gekweekt, heeft u in ieder geval een uitvoervergunning nodig en soms ook een invoervergunning. Voor invoer van levende dieren vanuit een niet-EU-land heeft u bovendien een gezondheidscertificaat nodig.
 • Wilt u uw huisdier meenemen, houdt er dan rekening mee dat uw huisdier minimaal 30 dagen en maximaal 1 jaar vóór de aanvang van uw reis moet zijn ingeënt.

Reageer

Heeft u nog handige tips voor het in- en uitvoeren van goederen op reis laat het ons dan weten:


Reacties

Caroline op 24 juli 2017

Vraag: Hoe betrouwbaar is het om opgezette vlinders uit Brazilie en andere zuid en midden amerikaanse landen te kopen?

Antwoord: Het is verboden om beschermde dieren en planten mee te nemen vanuit het buitenland of op te laten sturen. Hier vallen in principe ook vlinders onder. Het is dus geen verstandig idee om deze mee terug te nemen. Voor meer informatie zie: www.belastingdienst/douane