Ambassades en consulaten

Nederland is in bijna alle landen van de wereld vertegenwoordigd door ambassades en/of consulaten. De ambassades zijn gevestigd in de hoofdsteden. In sommige landen bevindt zich alleen een consulaat. Wanneer in een land geen Nederlandse diplomatieke vertegenwoordiging aanwezig is, kunt u zich in noodgevallen richten tot een diplomatieke post van een ander land van de Europese Unie (o.a. België, Denemarken, Duitsland, Finland, Frankrijk, Griekenland, Groot-Brittannië en Noord-Ierland, Ierland, Italië, Luxemburg, Oostenrijk, Portugal, Spanje of Zweden).

Hulpverlening in noodsituaties
Als u in het buitenland in moeilijkheden komt die u niet zelf kunt oplossen, dan kunt u hulp vragen aan de in dat land gevestigde Nederlandse ambassade of het Nederlandse consulaat. De mogelijkheden van de diplomatieke vertegenwoordigers zijn wel beperkt. Zij geven alleen consulaire bijstand als het echt nodig is en indien een reiziger zichzelf niet verder kan helpen. Ambassades en consulaten treden niet op bij privé-aangelegenheden, zoals de betaling van hotelrekeningen, medische kosten en boetes. Zij bemiddelen ook niet bij het zoeken naar werk of het aanvragen van een werkvergunning.

Noodpaspoort
Bij verlies of diefstal van uw papieren is het handig wanneer u alternatieve identiteitsbewijzen (een rijbewijs of kopieën van uw paspoort) en een set reserve pasfoto's kunt overleggen. De ambassade of het bevoegde consulaat kan u dan sneller aan een vervangend reisdocument helpen (zie ook hoofdstuk "Reisdocumenten" onder "Reisdocument kwijt").

Meervoudige nationaliteit
Iemand met een meervoudige nationaliteit, waarvan één de Nederlandse, kan in het buitenland niet zonder meer een beroep doen op Nederlandse consulaire bijstand. Als diegene zich bevindt in het land waarvan hij tevens de nationaliteit bezit, zal dat land hem of haar als eigen onderdaan beschouwen en iedere bemoeienis (consulaire hulp) van een ander land afwijzen.

Overmaken van geld uit Nederland
De ambassades en consulaten kunnen behulpzaam zijn bij het overmaken van geld uit Nederland. Er moet dan wel sprake zijn van een noodsituatie, bijvoorbeeld de noodzaak van aanschaf van een vliegticket voor onmiddellijke terugkeer naar Nederland. Houd er rekening mee dat de kosten voor deze consulaire bijstand bij u in rekening worden gebracht.

Vermiste personen
Jaarlijks worden tientallen reizigers als vermist opgegeven. Opsporingsbevoegdheid ligt bij de lokale autoriteiten. Ambassades en consulaten helpen naar vermogen mee bij het opsporen. Soms is een vermiste persoon gezond en wel, maar heeft hij nagelaten familie of vrienden over zijn verblijfplaats te informeren. Vaak betreft het ook personen die onvoldoende op de hoogte zijn van de actuele veiligheidssituatie, dan wel willens en wetens te grote risico's nemen.

Gearresteerd in het buitenland
Wie in het buitenland wordt gearresteerd, doet er goed aan zo snel mogelijk de bemiddeling in te roepen van de ambassade en het consulaat. Zij kunnen behulpzaam zijn bij het melden van de arrestatie aan de familie, het doorgeven van berichten, bemiddelen bij het overmaken van geld voor een advocaat en voor noodzakelijke aanschaffingen in de gevangenis. Ambassades of consulaten kunnen er niet voor zorgen iemand vrij te krijgen of een voorkeursbehandeling te garanderen. Zij kunnen niet in de rechtsgang treden van een ander land. Wel kunnen zij de weg wijzen naar juridische hulp en toezien dat de gedetineerde onder menswaardige omstandigheden gevangen wordt gehouden en niet wordt gediscrimineerd. De ambassades en consulaten kunnen niet de kosten betalen van zaken die een verblijf in de gevangenis veraangenamen. Familie en vrienden zullen daarvoor te hulp worden geroepen.

Veiligheidssituatie
De Nederlandse ambassades zijn goed op de hoogte van de actuele veiligheidssituatie ter plaatse. In menig land kan die situatie snel veranderen. De reiziger ter plekke kan daar onwetend van zijn of er slechts via geruchten iets van vernemen. De ambassades geven u graag telefonische informatie over de veiligheid in streken van het land waarheen u wilt reizen, of over dreigende ontwikkelingen die de reis kunnen belemmeren. In Nederland kunt u voor u vertrekt bij het Ministerie van Buitenlandse Zaken informeren naar de veiligheidssituatie in uw vakantieland en vragen om de meest recente reisadviezen. Het Ministerie van Buitenlandse Zaken werkt nauw samen met reisorganisaties en vervoerders in het 'Overlegplatform Vakantiereisadviezen' dat informatie en hulp geeft na ongevallen, oorlogsgeweld of natuurrampen. De ambassades en consulaten stellen het op prijs van u te horen waar u verblijft als u bent gestrand door oorlog, natuurgeweld of andere calamiteiten, zodat het thuisfront kan worden ingelicht.

Nuttige adressen

 • Ministerie van Buitenlandse Zaken, Bezuidenhoutseweg 67, Postbus 20061, 2500 EB Den Haag:
  • algemene informatie: tel 070-3484660 of 3486789; fax 070-3484418.
  • reisadviezen: tel 070-3484770 of 070-3484776 of op internet: www.minbuza.nl onder 'reizen en burgerzaken' (via deze nummers kunt u ook de folder aanvragen: 'Consulaire hulp in het buitenland').
 • adressen van Nederlandse en buitenlandse ambassades en consulaten: Internet: www.minbuza.nl onder 'reizen en burgerzaken'. Postbus 51 Informatiedienst 0800-8051 (gratis), elke werkdag van 9.00 tot 21.00 uur; fax 070-3081677
 • legalisaties: tel 070-3484787 of 070-3485901; fax 070-3486675 (ook voor huwelijksakten).
 • ambassade.startpagina.nl en emigratie.startpagina.nl

Tips

 • Maak voor de aanvang van een verre reis met bank en familie of vrienden afspraken over het rechtstreeks overmaken van geld in noodgevallen.
 • Raadpleeg de door het Ministerie van Buitenlandse Zaken afgegeven reisadviezen, vóórdat u naar risicovolle gebieden reist.
 • Noteer voorafgaand aan uw reis de adressen van de Nederlandse ambassades of consulaten van de landen die u gaat bezoeken of sla de gegevens op in uw telefoon.